— Det er slett ikke så verst, konstaterer Hogne Skjervheim, vaktsjef hos Politiet og lensmannen i Odda.- Men med så stor trafikktettheten hadde bilistene heller ikke noe albuerom å snakke om. Høyeste målte hastighet var 118 km i timen.