Regionvegsjef Ole Christian Torp er sjef for over 500 tunneler med en samlet lengde på over 400 kilometer. Hans distrikt med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er Norges desidert største tunneldistrikt.

— Så lenge vi har med naturkrefter å gjøre, så kan ingen gi noen absolutte garantier. Den ulykken som skjedde på Østlandet var helt eksepsjonell, og så vidt jeg har oversikt, så har det aldri skjedd noe slikt på Vestlandet. Vi har fra tid til annen noe steinnedfall fra tunneler. Det kan skje når spenninger i fjellet blir utløst. Dette normalt i tiden nokså nær etter at tunnelene er sprengt, og oftest innenfor anleggstiden. All statistikk viser imidlertid at tunnelene er de tryggeste stedene å ferdes, og i dag bygges det mange tunneler som ledd i rassikring av veier.

— Hvordan kan man vite at tunnelene er sikre?

— I løpet av de siste fem årene har vi hatt en skikkelig sjekk av tunnelene i regionen. Dette er omfattende arbeider der vi stenger tunnelene og går inn med tungt utstyr for å foreta grundig kontroll. Nå er vi nettopp ferdig med omfattende arbeider i Tokagjelet, og i 2007 starter omfattende arbeider i Haukeli- og Røldalstunnelen. I den forbindelse blir det også en nøye gjennomgang av sikkerheten her.

— Er kontroll hvert femte år tilstrekkelig?

— Jeg vil tro at en skikkelig kontroll innen et slikt tidsintervall er riktig for de fleste stedene. I tillegg har vi spesiell oppmerksomhet mot tunneler vi mener bør ha det.

— Hvilken beredskap har dere om noe skjer?

— Vi har døgnbemannet veitrafikksentral. Siden 2003 har vi ikke egne folk til vedlikehold og slik beredskap, men vi har døgnberedskap hos entreprenørene som har avtaler med oss om vedlikehold. I tillegg har vi en byggherrevakt i egen organisasjon. Dette er en beredskap som fungerer året rundt og tar seg løpende av små og store hendelser, sier Torp.