HILDE SCHJØLBERG EVENSEN

— Det er klart at konflikten om hjernekirurgien har ødelagt veldig mye for regionaltanken. Jeg legger ikke skjul på at saken har hatt betydning for at det nå blir nei til en Vestlandsregion, sier fylkesordfører Roald Bergsaker (H) i Rogaland.

Da fylkesutvalget i går skulle stemme for eller mot en region med Hordaland og Sogn og Fjordane, var det kun Arbeiderpartiet og Senterpartiet som stemte for. Alle de andre partiene mener at Rogaland klarer seg best på egen hånd.

- På krigsstien

Også Fylkestinget har tidligere inntatt dette standpunktet. Men etter at Helse Vest vedtok at all nevrokirurgisk virksomhet skal lokaliseres til Bergen, er flere blitt negative. Mens det i desember var 22 som var for og 25 mot, blir stemmetallene trolig endret til 16 positive og 31 negative når de møtes neste uke. Årsaken er en snuoperasjon fra Kristelig Folkepartis seks representanter.

— Veldig få i fylket vårt ville hatt forståelse for en stor Vestlandsregion etter hjernekirurgi-saken. Folk er på krigsstien og vil ikke ha så mye med Hordaland å gjøre, sier KrFs Ellen Solheim.

Hun er en av de to som sitter i fylkesutvalget for partiet, og hadde fått klare signaler fra partifeller før gårsdagens votering.

— Mange av våre ordførere og gruppeledere har sagt ganske klart at de nå ikke vil samarbeide med Hordaland, forteller Solheim.

Ikke hovedargument

Likevel vil ikke KrF-representanten være med på at den tapte hjernekampen var hovedargumentet for å si nei til storregionen.

— Vi har aldri sagt at vi vil binde oss til en Vestlandsregion. Vi har lenge syntes at Rogaland, som er i kjempevekst, kan være en stor nok region i seg selv, sier Solheim.

— Det er klart at nevrostriden har hatt innvirkning, og den har vært med på å vippe oss i retning egen region. Samtidig er det veldig farlig å bruke en enkeltsak i et så stort kompleks. Det ville vært urettferdig for alle avdelingene på Haukeland Universitetssykehus, som vi har et utmerket samarbeid med.

Hun mener KrFs nei like mye skyldes oppgavene regjeringen legger opp til at regionene skal ha. De er for få, og for lite spennende.

- Fortsatt samarbeid

Fylkesordfører Roald Bergsaker tror ikke at et nei til en storregion vil forkludre videre samarbeid med Hordaland og Sogn og Fjordane.

— Vi kan fortsatt samarbeide om mange ting. Vi har et godt forhold oss imellom i dag. Det vil fortsette, men på andre måter enn som én felles region, understreker Bergsaker.

SIER NEI: Jeg legger ikke skjul på at hjernekirurgi-saken har hatt betydning for at det nå blir nei til en Vestlandsregion, sier fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker. ARKIVFOTO: BIRTE ULVESETH, SCANPIX
Ulveseth, Birte