Rødts alternative bybudsjett er nemlig av det radikale slaget.

For å betale for partiets dyre reformer og investeringer, vil Rødt rett og slett nekte å gi fra seg så mye skatteinntekter til staten som kommunen gjør i dag. Pengene står nemlig på Kemneren i Bergens konto inntil kommunen sender de fra seg.

«For at innbyggerne i Bergen kommune skal få den velferden de har krav på foreslår Rødt at kommunen ensidig justerer den kommunale skattøren til 15 prosent. Denne økningen betyr at inntektene på post Skatt på formue og inntekt øker fra 6.425 til 7.517 millioner kroner» heter det i budsjettforslaget.

— Vestlandet sender i daglig enorme pengesummer over fjellet. Store deler av verdiene i Bergen i Hordaland kommer aldri innbyggerne til gode, men plasseres som papirverdier i verdens finansmarkeder. Den styrtrike staten driver sulteforingspolitikk av kommunene, begrunner gruppeleder Mathias Hunskår Furevik sitt mytteriforslag med.Han mener dessuten at regjeringen underfinansierer reformene de pålegger kommunene.

Sammen med økning i eiendomsskatten får dermed Rødt over 1,2 milliarder kroner mer å bruke i sitt 2010-budsjett.

I forhold til byrådets forslag utvider Rødt driftsbudsjettet med hele 675,5 millioner kroner.

Det betyr at nesten alle driftsområder ville fått en kraftig økning i budsjettet. Skole og barnevern får henholdsvis 175 og 210 millioner kroner mer, mens helse og omsorg kan rutte med 145 ekstra millioner i Rødts høyst alternative budsjett. De eneste områdene som ville opplevd kutt i Rødts budsjett, er overføringer til trossamfunn og Business Region Bergen.

Investeringsbudsjettet ville også blitt et annet med Rødts utgangspunkt. Partiet avsetter 618 millioner kroner til bygging av blant annet to sykehjem, ny skole på Søreide, nytt kulturhus i Fyllingsdalen og 20 PU-boliger.

Hva synes du om Rødts forslag? Si din mening her.