– Nå er det nok, sier varabrannsjef i Bergen Karl Otto Nesdal.

– Vi bor i Nord-Europas mest brannfarlige by og må ikke bli hindret av parkerte biler.

Nesdal tar frem en splitter ny bok med gule og røde kort. Byens første gule advarsel går til en Volvo i Øvre Blekevei.

– Vi vil ikke gjøre det umulig å leve i denne byen med bil, men alle må lære seg å tenke på fremkommeligheten for utrykningskjøretøy.

Verstingene skal tas

Nå skal det deles ut gule kort til de bilene som ville stått i veien dersom det var en utrykning. Røde kort skal festes under vindusviskeren til de bilen som faktisk står i veien ved en utryk-ning.

– Vi vil også følge med på hvem som får advarslene, sier varabrannsjefen. Etter to eller tre gule kort risikerer bileieren å få bilen tauet vekk.

– De fleste parkerer som de skal, men vi vet også at noen få gjengangere parkerer feil. Det er disse få vi nå er ute etter.

De siste 10 årene har antallet biler i Bergen gått opp med nesten 60 % ifølge brannvesenet.

– Hus er delt i flere boenheter, og det er vanligere å ha bil for studenter, sier Nesdal.

Klager på naboen

– Kommunen mottar flere klager på det de ikke gjør, enn på bøter de gir, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hun står bak kampanjen sammen med brannvesenet, samferdselsetaten, Parkeringsselskapet og BiR. Folk ringer inn og klager på naboen som står parkert slik at store utrykningskjøretøy ikke kommer frem.

– Men hvorfor kan ikke Parkeringsselskapet bøtelegge bilene som står i veien? .

– Mange av disse sakene ligger i en juridisk gråsone, sier varabrannsjefen. Vi må ringe Parkeringsselskapet hver gang vi står fast. Parkeringsvaktene må komme og se at bilen står i veien før den kan taues og bøtelegges.

Kampanjen er en tretrinnsrakett. Nå blir det sendt ut informasjon i de utsatte bydelene. Så blir det delt ut røde og gule kort. Om dette ikke hjelper, må det settes opp forbudsskilt.

Hva kan gjøres for å løse fremkommeligheten? Si din mening her:

HIT, MEN IKKE LENGER: Trange gater og mange biler gjør det enkelte steder umulig for brannbilene å komme frem.
KRAPP SVING: Det er ikke bare brannvesenet som sliter med fremkommeligheten mange steder i sentrum.
SKAL BARE: Selv i brede gater med to kjørefelt kan parkeringssynderne gjøre det vanskelig å komme frem.