På en kafé i Oslo, med Stortinget i ryggen, presenterte Rødt sine viktigste saker. I løpet av 100 dager på Tinget skal Torstein Dahle og Erling Folkvord foreslå mye som mange sier de er for. Noen revolusjon blir det ikke snakk om.

— Men en revolusjonær bevegelse må bry seg om vanlige arbeidsfolks daglige problemer, og rettigheter, sa Folkvord på Oslo-listen. Han er den eneste revolusjonæres som har tatt sete på Stortinget etter 1930. Folkvord representerte RV i perioden 1993-97

Likelønn og sosialhjelp

Når statsbudsjettet skal behandles i høst vil Torstein Dahle, som håper å komme i finanskomiteen, fremme rekke forslag med sosial profil, sier han.

Likelønnspott, betydelig større enn den potten på tre milliarder som Anne Enger-utvalget lanserte i vår, blir sak nr. 1.

Deretter kommer lovforslaget om en minstesats for de kommunale sosialhjelpsatsene. På fattigdomshøringen nylig ble det kjørt frem som svært viktig for å motvirke fattigdom rundt i landet.

Rødt vil også kjøre frem LO-kongressens krav om å ikke kutte i uførepensjonene.

— For en enslig mor med to barn kan denne reformen, om den blir vedtatt, gi en kutt i inntekten på 60 000 kroner årlig, sier Dahle.

Flertall i enkeltsaker

Rødt drømmer om å havne på vippen mellom dagens regjering og den borgerlige opposisjonen.

— Vi kommer ikke å vippe mellom regjeringer, alternativet til de rød-grønne er mye verre, sier Dahle.

— Vil ikke da deres makt være like illusorisk som vetoretten i EØS-avtalen, ikke til bruk?

— Vi vet om flere saker der vi er enig med de borgerlige, og der vi kunne skapt flertall i det sittende Storting. For eksempel spørsmål om momsfritak for idrett, og enkelte sosialpolitiske saker.

Med Rødt inne vil de gjenopprette en utenriks- og sikkerhetspolitisk opposisjon på Stortinget, noe selv Inge Lønning (H) har etterlyst.

— Vi vil umiddelbart starte arbeidet med på trekke norske soldater ut av Afghanistan. Det blir ikke lett, men vi vet det finnes krigsmotstandere i mange partier, sier Rødt-leder Dahle.