Dekksmaskinist Henk Alexander de Beurs kom inn i lastekontrollrommet etter å ha spist lunsj ved 13-tiden ulykkesdagen. Overstyrmannen satt da foran datamaskinen og jobbet. Da de Boer kastet et blikk på skjermen, oppdaget han at noe ikke stemte. — På toppen av skjermbildet var det et rødt blinkende lys som betyr "critical" (kritisk), fortalte de Beurs under sjøforklaringen i dag.

— Kan det ha vært lasteprogrammet han holdt på med?

— Det vet jeg ikke. Dommer Ove Kjell Hole spurte dekksmaskinisten om det ikke var naturlig å spørre overstyrmannen hva som var galt. Det mente de Beurs at det ikke var. Overstyrmannen satt fortsatt foran datamaskinen og jobbet da de Beurs forlot lastekontrollrommet. Han kan heller ikke huske at overstyrmannen og kaptein Jan Juvik snakket sammen da kapteinen var innom. Det røde blinket kom mens "Rocknes" fortsatt lå til bunkring ved kai i Skålevik. Ifølge de Beurs var slangene fortsatt tilkoblet, men han kunne ikke svare på om bunkringen fortsatt pågikk.