Alle de fire borgerlige partiene står sammen. Utdanningen av våre fremtidige sjøfolk er så viktig at regjeringen må gripe roret og ta styringen. Men det vil ikke kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV), og følgelig ikke Stortingets flertall. De mener utdanningen holder stø kurs.

Færre og bedre

Det er særlig Høyre, og representanten Arve Kambe (Rogaland), som er pådriveren for denne saken. De vil redusere antallet fagskoler i dag, og styrke utdanningen rundt et fåtall skoler langs kysten.

— Fordi Norge vil trenge sjøfolk med stadig høyere utdanning. Verdien av utdanning til sjøs vil styrke Norge som nasjon, sier han, og viser til at i dag er det ingen som tar overordnet ansvar for utdanningen av våre sjøfolk.

— De forskjellige departementene viser til hverandre, og til fagskolene og fylkeskommunene, og ingen ting blir gjort. Derfor mener vi staten må ta et overordnet ansvar for å sikre kvalifiserte folk både til handelsflåten og ikke minst til Sjøforsvaret.

— Sjøforsvaret opplever at altfor mange offiserer går i land eller til rederiene etter endt tjeneste. Da må vi utdanne flere, dyktige mennesker for at vår marine kan seile og gjøre sin jobb.

Stø kurs

Både sjøfartsdirektør Olav Akselsen og et offentlig utvalg har pekt på svakhetene ved dagens utdanning. Maritimt Opplæringskontor Sør/vest Norge har dokumentert at elever i Vg2 bruker kopier av lærebøker fra 1970-tallet i sin maritime opplæring. Og flere av lærerne som skrev bøkene, underviser fortsatt. Her er totalt mangel på digitale læremidler, ingen i maritim engelsk og ingen samordning mellom skolene.

Men kunnskapsministeren skriver i et brev til Stortinget at hun og regjeringen holder stø kurs gjennom et program med samme navn, som er enstemmig banket gjennom i Stortinget tidligere.

— Mange av tiltakene som etterlyses er iverksatt, og maritim utdanning er inne i en god utvikling, mener hun.