Arbeiderpartiet får 33,8 prosent i målingen, som er utført av Synovate for Dagbladet. Det er en framgang på 1 prosentpoeng i forhold til forrige Synovate-måling, som ble gjennomført i begynnelsen av september.

– Målingen gir inspirasjon til å stå på helt inn. Valgdeltakelsen er helt avgjørende. Sofaen er hovedfienden nå, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Sosialistisk Venstreparti (SV) får 9,1 prosent, noe som er en framgang på 1,2 prosentpoeng siden forrige måling.

Også Høyre går fram, med 1,1 prosentpoeng, til 14,5 prosent, mens Fremskrittspartiet (Frp) går litt tilbake.

Nærmere bestemt får Frp 21,4 prosent, etter en tilbakegang på 0,8 prosentpoeng. Venstre går tilbake 0,1 prosentpoeng til 4,7 prosent, mens Kristelig Folkeparti går fram 0,3 prosentpoeng til 6,9 prosent.

Senterpartiet går tilbake 1,6 prosentpoeng til 5,9 prosent, mens Rødt går tilbake 0,9 prosentpoeng til 2,3 prosent. Andre partier går tilbake 0,3 prosentpoeng til 1,1 prosent.

Mandatberegningen basert på Synovates partibarometer gir de rødgrønne partiene 89 representanter på Stortinget. Rødt får 2 mandater, mens de borgerlige partiene får 79 stortingsrepresentanter.