RV-leder Torstein Dahle har høstet mye kritikk for sin støtte til Taliban i Afghanistan den siste tiden. RVs Marte Mjøs Persen utelukker ikke at det kan ha påvirket oppslutningen.

— Nå har ikke vår leder støttet Taliban direkte. Han har støttet afghanernes rett til væpnet motstandskamp, men jeg ser at det kan ha påvirket oppslutningen om RV.

Nå tror ikke Persen dette spørsmålet blir viktig i kommunevalgkampen.

— RV vil ha en viktig rolle å spille i bystyret. Bare tenk på klimapolitikken der vi blir nødt til å ta i bruk tøffe virkemidler for å nå klimamålene bystyret har satt seg.

— Kan ikke RVs støtte til det rød-grønne byrådsalternativet ha ført til at velgere heller satser på Ap, SV eller Senterpartiet?

— Det kan tenkes, men jeg mener oppriktig at det er viktig med et byrådsskifte for blant annet å hindre at Frp får enda mer innflytelse over spørsmål som privatisering og miljøpolitikk, sier Persen.