Endelig er katten ute av sekken, de rød-grønne sosialistene har alle tonet flagg og fått med seg RV på kjøpet. Heldigvis er det ingenting som tyder på at denne venstre-radikale konstellasjonen noen gang kommer til makten i Bergen og det skal vi være glade for.

Underskudd og stagnasjon i forrige periode har ikke skremt Arbeiderpartiet fra å inngå et forpliktende samarbeid med radikale SV Bergen og gammelkommunistene Rødt. Nå prøver de å overbevise om at NESTE gang blir alt så meget bedre. Mon det, i samarbeid med to partier som i sine budsjettforslag konsekvent har valgt å ignorere underskuddsrealitetene.

Grunnen til det er at RV, og til dels SV, har med sine ferske røtter i kommunistbevegelsen et fundamentalt annerledes syn på hvordan verden fungerer, og skal fungere, enn resten av de politiske partiene i Bergen.

Men spørsmålet er om det er økonomisk uansvarlig, og om det hadde blitt et nytt heidundrandes underskudd om de rød-grønne hadde vunnet valget. Svaret på det er ja. Og bakgrunnen for det er ganske enkel, det hadde blitt mindre penger i Bergen med de rød-grønne ved roret.

Riktignok ville de rød-grønne økt skatter og avgifter, og således tatt mer penger fra bergenserne og puttet i kommunekassen: de går inn for en kraftig økning av eiendomsskatten og tre— til firedobling av bompengeavgiftene. De rød-grønne mener nemlig at de er bedre skikket til å styre pengene dine enn du er selv. Men det er et politisk problem, ikke økonomisk.

Det økonomiske problemet, som nok en gang ville ført Bergen ut i ROBEK-uføret, er at de ville satt på kraftige bremser i næringsliv og verdiskapingen her i Bergen. For det første betyr økningen i skatter og avgifter at folk får mindre penger å rutte med. Dette igjen vil gå ut over lokalt næringsliv som lever av å betjene bergenserne. For det andre ønsker de rød-grønne å strupe biltrafikken her i byen, og sørge for at alle må sitte flere timer i kø enn vi allerede gjør. Dette igjen betyr at all transport vil gå tregere, det vil bli dyrere og flere vil komme for sent på jobb.

For det tredje er det ingenting som tyder på de rød-grønne ville tatt dette inn over seg når de kom til budsjettbehandlingen. De ville håpet at forholdene ville bedret seg, at inntektsnivået skulle komme tilbake på tidligere nivå, økt skattene og gjort vondt verre, eller satset på at regjeringen ville komme løpende med ekstra midler så fort underskuddet var et faktum.

Så kan vi spørre oss om det hadde hatt så mye å si for Bergen om kommunen nok en gang hadde gått med dundrende underskudd? Ja, for det hadde betydd at nok en gang hadde det blitt kuttet i vedlikehold av skolene, nok en gang hadde Arbeiderpartiet kuttet i bevillingene til skolene, nok en gang ville vi se byen forfalle fordi det ikke hadde vært penger til å holde byrom og parker ved like, og nok en gang ville få se barnehageutbygging på lavgir. Akkurat som sist gang vi hadde et byråd som ledet oss ut i uføret.

Eller ville det rød-grønne byrådet fulgt RV sitt forslag fra siste budsjettbehandling like før jul? ”RV mener at Bergen kommune bør stille seg i front for et krav mot regjering og Storting om at det må komme en nasjonal plan for sletting av gjelden i Kommune-Norge.” Snakk om ansvarsfraskrivelse! Men det er denne partneren de rød-grønne nå har valgt seg for å stake ut en ”ny kurs for Bergen.”

Det er heldigvis ikke slik vi vil ha det i Bergen, og det kommer ikke til å bli sånn heller, for de rød-grønne kommer ikke til å vinne valget.

Kyrre Gregersen, gruppesekretær og bystyrekandidat for Høyre.