Avgangen skyldes brudd på Røde Kors' interne habilitetsregler.

— Vi bisto Hordaland Røde Kors med en del faktaundersøkelser og ga informasjonen videre, sier kommunikasjonssjef Øistein Mjærum i Røde Kors Norge.

Den interne rapporten slo fast at ett av styremedlemmene i Hordaland Røde Kors hadde næringsinteresser i et firma som Hordaland Røde Kors kjøpte tjenester av.

— Dette er et brudd på de interne reglene som gjelder forRøde Kors, sier Mjærum.

- Er du fornøyd med at de har trukket seg?

— Jeg har tillitt til at Hordaland Røde Kors tar riktige beslutninger i saken på grunnlag av rapporten.

- Uløselig personkonflikt

— For å spare organisasjonen for ytterligere belastning har jeg valgt å trekke meg, sier avgått distriktsleder Kristian Strønen.

Også distriktrådslederen for hjelpekorpset, Jahn Petter Berentsen og distriktsrådslederen for omsorg, Audun Ingvartsen, trekker seg fra sine verv.

Den avgåtte lederen vil ikke gå i detaljer, men sier det ble umulig å samarbeide med de andre i toppledelsen.

— Konflikten var mellom meg og de to andre som har trukket seg, sier Strønen.

- Hva dreier konflikten seg om?

— Det var en personkonflikt. Mer kan jeg ikke si.

Strønen har jobbet for Røde Kors i 40 år. Han ønsker å fortsette sitt virke for organisasjonen.

— Jeg ønsker å jobbe videre. Hvilke rolle jeg vil få er for tidlig å si, sier Strønen.

Bråk rundt intern rapport

Ifølge ny leder i Hordaland Røde Kors Arne Sørby, skrev kontrollkomiteen i organisasjonen en rapport som ble veldig dårlig mottatt av de involverte partene.

Konflikten førte i første omgang til at to av lederne trakk seg. Etter en kort stund valgte også leder nummer tre å trekke seg for å skape ro i situasjonen.

— Dette handler om håndteringen av en helt spesiell sak, og uryddige forhold rundt denne saken, sier Sørby som ikke ønsker å gå i detaljer om rapporten.

— Jeg synes dette er veldig leit. Alle de tre som nå har gitt seg har lang erfaring og er viktige for Røde Kors. Heldigvis kommer de fortsatt til å være tilgjengelige for organisasjonen.

Sørby tok over som leder på svært kort varsel.

— Dette kom veldig brått på. Det som er viktig nå er at vi er operative og kan gjøre den jobben vi er satt til. Det vil også være viktig å gi et skikkelig svar på rapporten som førte til konflikten, sier han.

Den nye lederen forsøker nå å skape ro rundt Røde Kors.

— Uro i en organisasjon er alltid uheldig. Det er viktig at vi ikke mister folk ut av organisasjonen som det absolutt er behov for.