Beløpet skal ifølge Røde Kors dreie seg om 30.000-40.000 kroner. I avhør har personen vedgått forholdet, som ble anmeldt for rundt to år siden.

Men fortsatt har ikke politiets etterforskning endt med en påtaleavgjørelse. Saken har satt den lokale Røde Kors-foreningen i en pengeknipe.

Tar selvkritikk

— Vi har fått en tilståelse på papiret. Det hersker noe uenighet om beløpet. Men saken er innrømmet, og det gjenstår litt etterforskning i form av et avhør, sier lensmann i Øygarden, Bjørn Sæle.

— Skal en slik etterforskning ta så lang tid?

— Nei, det skal ikke ta så lang tid. Vi tar selvkritikk på det. Andre ting har fått prioritet. Men saken skal nå gjøres ferdig, sier lensmannen.

Han bekrefter at den tidligere kassereren vil bli tiltalt for underslag.

Etter det Bergens Tidende forstår mener lokallaget at det mangler 30.000-40.000 kroner, mens eks-kassereren hevder det dreier seg om 20.000-30.000. Forholdet ble avdekket da lokallaget byttet kasserer.

Da underslaget fant sted besto Øygarden Røde Kors av en lokalforening og et hjelpekorps. I dag er de slått sammen, og teller åtte-ti aktive med rundt 250 støttemedlemmer i ryggen. Foreningen driver den 29 fot store redningsbåten «Øyvakt», og deltok blant annet i søket etter savnede fra «Rocknes».

Tre underslag på ti år

— I en periode kom lokallaget i en vanskelig økonomisk situasjon. Det fikk betalingsutsettelser på kursavgifter og kontingentbetalinger, sier nestleder Kari Thorson ved distriktskontoret til Hordaland Røde Kors.

Hun karakteriserer 30.000-40.000 kroner som «mange penger» for et lite lokallag, og opplyser at det skal være inngått avtale om tilbakebetaling.

Ved ytterligere to anledninger de siste ti årene er det oppdaget utro tjenere blant 50 lokallag i distriktet.

— Vi synes det er ubehagelig. Vi er nødt til å drive i tillit til våre frivillige, men har sikkerhetsrutiner med revisorer for regnskapene, sier Thorson.

— Når slike ting skjer, blir det politianmeldt. Jeg tror ikke Røde Kors er spesielt utsatt, vi har svært mange mennesker involvert i arbeidet, sier hun.

Øygarden Røde Kors ønsker ikke å kommentere saken overfor Bergens Tidende.