Tre ganger stemte flertallet imot å sende anmodninger fra opposisjonen til byrådet i mandagens bystyremøte. Det fikk det til å koke på venstresiden, som protesterte heftig.

– Dette er en dramatisk utvikling som reduserer våre demokratiske muligheter. Anmodninger er en av få måter opposisjonen kan påvirke byrådet. Nå vil flertallet plutselig frata oss denne muligheten, raste Torstein Dahle (R).

Silje Christensen (Ap) kalte flertallets oppførsel maktarroganse.

Representanter kan oversende anmodninger til byrådet etter å ha stilt spørsmål om et tema, dersom flertallet i salen godtar det. Da må byrådet svare skriftlig til neste møte. Vanlig kutyme har vært at man sjelden eller aldri motsetter seg dette. Tidligere har det bare skjedd hvis anmodningen var svært kontroversiell. Demokratenes Kenneth Rasmussen var den eneste som ble stanset i fjor.

I går ble anmodninger om å redde gratisbussen, få frem en klimaplan for kommunen og om å utrede fremtidig skolestruktur nedstemt.

– Dette er saker der byråden har gitt et godt svar, og opposisjonen vet at det jobbes hardt med saken. Vi har vanligvis ikke motsatt oss anmodninger, men nå har det tiltatt kraftig. Nok må være nok. Alle anmodningene gir byrådet og bystyrets kontor masse ekstraarbeid. Nå må de få arbeidsro, forklarte Hilde Onarheim (H).

Rødt, SV, Ap og Venstre forfattet sporenstreks en skriftlig protest som de krevde protokollført. Tirsdag skal forretningsutvalget diskutere saken, som trolig også får etterspill i bystyret.

Anmodninger om gratisbussen, klimaplan og skole skapte frustrasjon blant mindretallspartiene i bystyret.
Bergens Tidende