Stortingsrepresentant Karita Bekkemellem (Ap) krever at den nye regjeringen skal gjøre alt for å bekjempe kjønnslemlestelse av jenter.

Hun er kritisk til Bondevik-regjeringens innsats på området.

— De har hatt en «vent og se»-holdning. Håpet for den nye regjeringen er at vi får til en offentlig handlingsplan til både omskjæring og tvangsekteskap, sier hun til Bergens Tidende.

Det viktigste mener hun likevel er lokale enheter som skole og helsepersonell.

- Sjekke til de er 18 år?

— Kjønnslemlestelse er terror og helt forferdelig. Det aller viktigste for å få bekjempet dette, er at man står frem. Det er veldig bra det hun i Bergens Tidende i går har gjort, sier Bekkemellem, og referere til avisens oppslag i går om Hodan Saeed (18) som alene går i spissen for å få stanset lemlestelsen.

Arbeiderpartiet har sammen med Frp gått inn for å helsesjekke jenter. Dette står i handlingsplanen til Ap, og Bekkemellem sier de skal gjøre alt for å få dette igjennom.

— Vi skal snu hver eneste stein for å komme i mål. Vi kan ikke la noe stå uprøvd, for dette er det grusomste som kan skje med en liten jente, uttrykker hun.

De to partiene Ap skal sitte i regjering med vil først ha alle fakta på bordet før de kan si sikkert at de vil ha obligatorisk kontroll av jenter fra de aktuelle landene.

— Stortinget har vedtatt en vurdering. Og det er veldig viktig å få til, sier Heikki Holmås (SV) som i mange år har engasjert seg i omskjæringssaken.

Flere i SV er likevel uenig i at obligatorisk kontroll er veien å gå.

— Mange i helsevesenet er skeptisk om dette er forsvarlig. Problemet med kontroller er at foreldrene kan utsette omskjæringen til etterpå. Hva skal vi gjøre, sjekke dem hvert år til de er 18? spør Holmås.

— Den fornuftigste er å gå veien om erfaringer, sier Liv Signe Navarsete, nestleder i Senterpartiet. Hun viser til gode erfaringer i Frankrike, der de sjekker jenter fra utsatte land.

- Hadde straffet norske

Bekkemellem mener det er viktig å skapte tillit til foreldre, og å få dem til å forstå at omskjæring av jenter er straffbart i Norge.

— Det vil ha en preventiv effekt med straff. Det er heller ikke akseptabelt å si at dette er kultur, dette er grove angrep vi ikke kan vise forståelse for. Hvis dette hadde skjedd med norske jenter hadde det ikke vært noe spørsmål om straff i det hele tatt.

Stortingsrepresentanten kan ikke si noe om den nye regjeringen skal gjenopprette OK-prosjektet (Omsorg og kunnskap mot kvinnelig omskjæring) som skal legges ned.

— Står og faller hele ansvaret med å få bort kjønnslemlestelse på ildsjeler og dem som står frem?

— Det virker sånn, og det er beklagelig. Men det er meningsløst at OK-prosjektet ikke lenger skal være i drift. Jeg håper det blir et tungt satsingsområde for den nye regjeringen, men vi må vente med detaljer til den kommer på plass.

Heikki Holmås mener at kortsiktige prosjekter ikke er det beste for å få bukt med lemlestelsene.

— Ingen vet hva som skjer videre etter at toårige prosjekter er avsluttet. Vi må heller bygge varige kompetanse og ha bedre kartlegginger, sier han.