Den statlige støtten kan forsvinne.

Mens dagens Høyre-dominerte regjering ønsker flere privatskoler, eller friskoler, som et alternativ til den offentlige skolen, blant annet for å gi det offentlige økt konkurranse, er dette stikk i strid med hva den påtroppende regjeringen ønsker.

Både Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil tilbake til slik det var før. Det vil si at langt færre private skoler fikk statsstøtte.

Dette ønsker de:

Arbeiderpartiet : Vil bare tillate private skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen. Vil gjennomgå støtteformer og endre dagens privatskolelov.

SV : Vil ha færre private skoler, og vil gjennomgå lovverket og statsstøtten på nytt med sikte på å nå dette målet. Går imot at kommersielle aktører får drive private skoler. Skoler som ikke følger norsk lov skal ikke få godkjenning. Vil redusere statsstøtten til private skoler.

Senterpartiet : Vil ha tilbake den gamle privatskoleloven. Partiet ønsker bare å godkjenne private skoler som utgjør et pedagogisk eller religiøst alternativ til den offentlige skolen.

SVs skolepolitiske talsmann Rolf Reikvam uttalte til BT for et par uker siden at han ikke kunne forstå hvorfor skolen til Levende Ord finansieres med 85 prosent. Han mener at det offentlige dermed er med på å finansiere gettoer.