— I dag er det Fylkesmannen som bestemmer byutviklingen i Bergen. Vi mener lokalpolitikerne er bedre egnet til å ta avgjørelsene, sier Ruth Grung (Ap).

Hun står fullt bak planene om å myke opp regelverket og plankravene i Bergen.

— Det har vist seg at strenge arealplaner ikke gir rom for den kreativitet vi trenger for en god byutvikling. Det er urealistisk å få laget reguleringsplaner for alle utbygginger, vi bør spare det til de store, mener Grung.

Haakon Lønning Aarø (Sp) er av en helt annen oppfatning.

  • Resultatet av oppmykingen kan bli ganske katastrofalt. Min spådom er at det blir flere klagesaker og mer krangling, sier han.

Han har ikke tro på at byråkrater og politikere vil klare å holde en konsekvent linje hvis de klare reglene forsvinner

  • For eksempel vil de ta vekk grensene for tomteutnyttelse. Hvem skal da bestemme hvor stor utnyttelsen skal være? Utbyggerne vil tjene penger, og bygge så stort som mulig. Naboene har helt andre interesser. Nå legger bystyreflertallet opp til trøbbel, mener han.

Lillian Blom (SV) er også svært skeptisk til bystyrets føringer.

  • De gir stort spillerom til utbyggere, og svekker forutsigbarheten. Vi må ha regler for tomteutnyttelse, høyder og uteareal hvis det skal være litt forutsigbarhet i systemet, mener hun.