Det kommer frem i et notat fra den amerikanske ambassadøren i Beirut, etter en privat middag med FNs spesialutsending Rød-Larsen. Samtalen fant sted i august 2006, kort tid etter at våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah hadde trådt i kraft.

— Ingen akseptable kandidater Under middagen skal Rød-Larsen ha antydet at ingen av navnene som ble nevnt som Kofi Annans etterfølger, var akseptable. Derimot konkluderte Rød-Larsen, ifølge notatet, med at han selv var aktuell som kandidat.

Ambassadøren omtaler nordmannens ambisjoner med en solid dose sarkasme:

«And if Prince Zaid of Jordan becomes the front-runner, then the U.S. should demand that Prince Zaid «have a ticket,» with - you guessed it, readers - Larsen as Deputy SYG,» heter det i dokumentet.

Med andre ord: Dersom Jordans prins Zaid skulle ende opp som favoritt, så burde USA kreve at Rød-Larsen ble visegeneralsekretær, ifølge ham selv.

Verken prins Zaid eller Rød-Larsen ble ny generalsekretær i FN. Stillingen gikk i stedet til Sør-Koreas Ban Ki-Moon.

Under den samme middagen skal Rød-Larsen ha omtalt en «fryktelig skremmende» samtale mellom Kofi Annan og Irans president Mahmoud Ahmadinejad.

— Ahmadinejad er gal Annan skal ha insistert på at Iran rettet seg etter en resolusjon i FNs sikkerhetsråd, som krevde umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hizbollah. På denne tiden kom det flere meldinger om at iranske lastefly fraktet raketter og utskytningsramper til Hizbollah.

Rød-Larsen leste høyt fra en utskrift fra samtalen mellom Annan og Ahmadinejad, der den iranske presidenten skal ha snakket om å «straffe» USA og Storbritannia.

«Han er gal, og han kommer til å angripe dere,» skal Rød-Larsen ha sagt til den amerikanske ambassadøren.

Ambassadøren omtaler også et møte der Rød-Larsen angivelig hevdet at han satt på viktig informasjon om libanesiske tropper på grensen til Syria, som var ukjent for det internasjonale samfunnet.

Nordmannen blir omtalt som selvtilfreds og melodramatisk. «Dette er store nyheter,» skal han ha sagt, mens han la frem kart med håndskrevne notater om troppeantall.

— Vi fortalte Terje at vi allerede hadde rapportert hans såkalte breaking news til Washington, lyder den lakoniske kommentaren fra ambassadøren.

Truet med å trekke seg Et annet notat omtaler et møte mellom ambassadøren og Geir O. Pedersen, som var Kofi Annans personlige representant i Libanon. I møtet skal Pedersen ha truet med at både han og Rød-Larsen ville trekke seg fra sine stillinger dersom Annan gjorde alvor av sine planer om å utnevne Joschka Fischer til spesialutsending. Fischer var utenriksminister i Tyskland fra 1998 til 2005.

Pedersen beskrev Fischer som en gavepakke til konspirasjonsteoretikerne, og begrunnet det blant annet slik: Tyskland hadde sendt soldater og marinefartøy til FN-styrken i Libanon for å hindre våpenleveranser til Hizbollah. Marinestyrken var ledet av en tysk admiral. Samtidig hadde forbundskansler Angela Merkel uttalt at Tyskland ville bidra til å «beskytte Israel». Fischer ville bli møtt med en atmosfære av dyp mistenksomhet og fiendtlighet som han ikke ville klare å overvinne, advarte Pedersen. Resultatet av utnevnelsen ville bli at FN gikk glipp av ekspertise i Libanon, siden både Pedersen og Rød-Larsen ville trekke seg fra stillingene sine, ifølge notatet.

Den amerikanske ambassadøren konkluderer med de to nordmennene hadde egeninteresse av at Fischer ikke ble utnevnt, men deler vurderingen av at Fischer ikke ville bli sett på som en nøytral og og troverdig utsending. Resultatet ble at Fischer ikke fikk stillingen.

BT har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med Terje Rød-Larsen.

: