ARNE COLLIANDER

— Det er så mye følelser og belastninger rundt «Rocknes»-navnet at eierne har valgt å gi skipet ny profil og nytt navn, sier Jebsen Managements informasjonsrådgiver, Per Inge Hjertaker.

Skipet har vært i tørrdokk to-tre ganger, men har ligget på sjøen et par måneder nå.

Samme trafikk

Fartøyet vil gjenoppta trafikken med å frakte stein til Ormen Lange-prosjektet i Nordsjøen. Steinen blir brukt i forbindelse med leggingen av gassrørledningen til kontinentet.

— «Nordnes» går inn på samme kontrakt som «Rocknes» var på da hun gikk rundt i Vatlestraumen, sier Per Inge Hjertaker.

Det betyr at steindumperfartøyet før eller siden sannsynligvis på ny kommer til å hente stein ved Eikefet-anlegget i Nordhordland. «Rocknes» gikk med steinlast herfra da det gikk galt i trange Vatlestraumen.

300 millioner

Ombyggingen og reparasjonen er nå fullført ved Remontowa-verftet i polske Gdansk. Kostnadene ligger trolig på i overkant av 300 millioner kroner. Det er forsikringsselskapet Norwegian Hull Club og offshoreselskapet van Oord i Nederland som har hatt regien ved ombyggingen.

«Nordnes» gjennomgår nå en rekke tester i Østersjøen, før skipet i løpet av kort tid setter kursen for en norsk havn, trolig Stavanger eller Bergen.

— Her vil overleveringen og dåpen finne sted, opplyser Per Inge Hjertaker.

Bedret stabilitet

«Rocknes» ble slept til Polen i begynnelsen av mai i fjor. Der ble det konstatert at skadene på skipet var større enn først antatt. Det ble vurdert om hun måtte kondemneres, men Norwegian Hull Club holdt fast ved den tidligere belsutningen om å gjenoppbygge skipet.

Steindumperfartøyet er ikke bare reparert. Det er også foretatt en rekke tekniske modifikasjoner om bord. Skipet er blant annet blitt halvannen meter bredere, noe som skal bedre stabiliteten. Ballasttankene har fått horisontal deling. Det skal gi bedre stabilitet dersom en ny skade inntreffer.

Det polske verftet har utført et omfattende arbeid. Det er brukt 90 tonn nytt stål for å reparere hotelldelen om bord, og det er strukket tjue kilometer med nye elektriske kabler. Brovingene er utvidet, slik at oversikten for navigatørene blir bedre. Maskinen er demontert og erstattet med en ny, og rorsystemet er også skiftet ut. Steindumper-systemet er også reparert og delvis endret.

Sertifisert

Klassifiseringsselskapet Germanischer Lloyd har gjennomgått skipet, som vil være ferdig sertifisert når det anløper norsk havn, trolig i neste uke.

— Testene i polsk farvann har vært svært omfattende. Alt det tekniske, steindumperutstyret og stabiliteten er grundig gjennomgått, sier Per Inge Hjertaker, Jebsens pressetalsmann.