I tillegg kommer store påvirkninger på organisasjonen som ikke kan tallfestes.

På tross av det tragiske forliset klarer Jebsen-konsernet å komme ut med brukbart overskudd. Bjørn Jebsen er under de rådende forhold bra fornøyd med inntjeningen.

Det er konsernets beste inntjening siden omorganiseringen og salget av den konvensjonelle Nordsjøaktiviteten i 1997.

En milliard i omsetning

Brutto fraktinntekter i fjor passerte en milliard kroner, til 1037,4 millioner, mot 655,8 i 2003.

Netto fraktinntekter beløp seg til 718,5 millioner, mot 447 millioner året før.

— Fraktmarkedene har vært svært gode i 2004. Videre har rederiet hatt en volumøkning i flere fraktkontrakter, og har økt sine eierandeler i virksomheter i Asia og i Stillehavsregionen.

Driftsresultatet for konsernet ble i fjor 74,6 millioner kroner, mot 19,8 millioner i 2003. Bunnlinjen, altså årsresultatet, ble for Kristian Jebens Rederi AS 42,1 millioner i 2004, mot 24,7 millioner i 2003. Eierne tar ikke ut aksjeutbytte.

På konsernbasis ble tilsvarende resultat 40,5 millioner, mot 16,4 millioner i 2003.

To nye styremedlemmer

Kristian Jebsens Rederi AS har i løpet av den senere tid styrket sin organisasjon gjennom nyansettelser. Samtidig er det kommet til to nye styremedlemmer.

Gunnar Thorvildsen er ansatt som kommersiell direktør og advokat Ole B. Stene som teknisk direktør.

Thorvildsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i DnB NOR Meklerservice AS, og har arbeidet for Oslorederiet I. M. Skaugen ASA i en årrekke, blant annet i Asia.

Ole B. Stene kommer fra stillingen som administrerende direktør i Wilh. Wilhelmsen-selskapet Barber Marine Team, men har også tidligere arbeidet for Jebsen Gruppen, blant annet som leder av Jebsens Management AS, som jurist og som informasjonsansvarlig.

Styret er styrket med tidligere konsernsjef i Statoil, Olav Fjell, og styreleder i verftsgruppen Kleven Maritime AS, Kjersti Kleven.

ADM. DIREKTØR: Bjørn Jebsen.

Konsernresultat Kristian Jebsens Rederi AS

2004 2003

Brutto fraktinntekter 1.037,4 655,8

Driftsresultat 74,6 19,8

Årsresultat konsern 40,5 16,4

Årsresultat

Kristian Jebsens Rederi AS

42,1 24,7