— Vi håper å komme i gang onsdag morgen, så snart det lysner. Da vil vi bruke morgendagen til teknisk gjennomgang av aksjonen, sier beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket til bt.no.

Etter at starttidspunktet er satt, skal Kystverket gå gjennom planene i detalj med Sjøfartsdirektoratet, Det norske veritas, egne tekniske eksperter og loser.

Det foreligger detaljerte planer for hvordan slepet skal foregå: Havaristen skal bukseres til Ågotnes ved hjelp av to slepebåter foran, to bak, og et stabiliseringsfartøy på siden som skal pumpe inn luft. I tillegg skal en kran plassert på en lekter holde skipet i riktig posisjon. Farten blir én knop.

Ved kai på Ågotnes skal resten av de omkomne hentes ut, før havaristen tømmes for olje. Deretter skal båten snus tilbake til kjølen og tømmes for vann. Hele bukten skal stenges med oljelenser.

— Hva med faren for at omkomne kan forsvinne fra havaristen under slepet?

— Ja, det kan skje. Derfor vil vi gi en omfattende orientering til alle som deltar i aksjonen. Det inkluderer hva som skjer med omkomne etter en uke i sjøen, og faren for oljeutslipp, sier Sletner.

Slepet skal overvåkes på alle måter, også med fly.

ONSDAG: "Rocknes" slepes onsdag.
JAN M. LILLEBØ