Han understreker at tidspunktet for slepet er foreløpig. Arbeidet med å sikre havaristen og forberede slepet pågår også søndag.

— Det gjenstår fortsatt møter mellom berørte instanser før det endelige klarsignalet blir gitt. I løpet av søndag regner vil med at gjenstående problemer og spørsmål vil være avklart, sier Arvesen.

Etter den foreløpige planen skal «Rocknes» slepes til Coast Center Base AS ved Ågotnes. Der skal havaristen sikres på nytt og de omkomne bringes ut. Deretter skal oljetankene sikres før skipet snus og pumpes tom for vann.

Før slepet starter, må det foreligge en detaljert plan for stabilisering og sikring av havaristen. Denne skal godkjennes av myndighetene. Videre skal det innhentes slepetillatelse og tillatelse til sleping i farleden.

Partene som arbeider med sikringen av det havarerte skipet, er enig om å gi sikkerheten høyeste prioritet. De er også enig om at det skal tas hensyn til de omkomne i havaristen, selv om dette vil medføre forsinkelser.

«Rocknes» kantret i Vatlestraumen utenfor Bergen mandag ettermiddag. Det omkom 18 mennesker i ulykken.