Forsøket slo feil. Gulating lagmannsrett slår fast at 90 millioner kroner blir øvre grense for erstatningsansvaret det tyske rederiets forsikringsselskap får for berging av vraket og opprenskning i Vatlestraumen og området rundt.

Dermed tapte rederiet også sitt andre forsøk på å begrense erstatningsansvaret. Bergen tingrett leverte samme kjennelse i februar.

Motparten i saken var Vest Forsikring, Fiskeri— og kystdepartementet, If Skadeforsikring og Alvøen Kennel.

Sistnevnte krever ca. 300.000 kroner for blant annet tilgrising av Kongshavnsholmen, der Elin Vaardal-Lunde driver kennel.

Reederei Hans-Jurgen Hartman M/S «Kvitnes» GmbH og Co KG mente tingretten la til grunn feil regler i sjøloven, men fikk ikke gehør hos lagdommerne i Gulating.

Selv om det totale begrensningsfondet ender opp på 90 millioner kroner, betyr det ikke nødvendigvis at det er nok. Erstatningskravene overstiger nemlig 90 millioner kroner. Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig i Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere opplyst til BT at staten vil kreve 134 millioner kroner for opprydningen etter oljesølet.

18 mennesker mistet livet da M/S Rocknes havarerte i Vatlestraumen 19. januar 2004.