Tall fra Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA) viser at arbeidet har kostet om lag 44 millioner kroner, mens beløpet på forhånd var estimert til 17 millioner.

Årsaken til feilberegningen er at den naturlige selvrensende effekten i skjermede skjærgårdsområder har vært mindre enn antatt.

På det meste deltok rundt 150 personer og over 30 fartøy i arbeidet med å rense 45 kilometer forurenset strandlinje i kommunene Bergen, Fjell, Askøy og Øygarden.