ROLF ENGER

De etterlatte etter de seksten filippinske sjøfolkene som mistet livet i da «Rocknes» forliste i januar, fikk relativt raskt utbetalt forsikringssummer på rundt 100.000 dollar, alt etter hvor mange barn som var skadelidende.

Nå reises det et rent erstatningssøksmål.

— Etter filippinsk lov har de etterlatte rett til erstatning for tap av blant annet livskvalitet, fremtidig inntekt og de enorme psykiske påkjenningene de er blitt påført, det som i engelske lovtermer kalles «damage in tort», sier advokat Pedro L. Linsangan fra det Manila-baserte advokatfirmaet Linsangan, Linsangang & Linsangan. Han representerer de etterlatte i saken som nå reises.

Bergens Tidende var til stede på gårsdagens møte mellom advokaten og ti av de etterlatte.

Minst tre mill. dollar

Linsangan forteller at de regner med å reise krav om mellom tre og fem millioner dollar i erstatning, fordelt på de ti etterlatte. Muligens dobbelt så mye hvis saken går til høyere rettsinstanser. Søksmålet vil etter alt å dømme også involvere Jebsen Management, som var ansvarlig for mannskapet, men kanskje først og fremst rettes søksmålet mot eiersiden, det tyske kommandittselskapet H. J. Hartmann.

Den filippinske advokaten regner det som mest sannsynlig at saken vil bli ført inn for tyske rettsinstanser, ettersom det norske lovverket, så langt han kjenner til, gir mindre mulighet for gjennomslag enn det tyske.

Linsangan opplyser at han har lang erfaring med denne typen saker. Han har vært advokat for de etterlatte etter en rekke skipskatastrofer. Han vil ikke kalle seg spesialist, men «svært kompetent» på feltet.

Han samarbeider med en advokat i London, Nigel Taylor, samt en Oslo-advokat han foreløpig ikke ønsker å gå ut med navnet på.

Jebsen Managements forsikringsselskap, Gard Arendal, er allerede informert om det kommende søksmålet.

Ubesvarte spørsmål

— Det er ikke først og fremst på grunn av pengene, men fordi vi ønsker klarhet i alle de ubesvarte spørsmålene rundt forliset, sier filippinske Fluellin Guivo. Hun er en av de ti som nå reiser erstatningssøksmål. Hun er enke etter Jerome Guivo, en av de filippinske offiserene som mistet livet da «Rocknes» forliste.

De 16 filippinske etterlatte er skjønt enige om at mange momenter når det gjelder både redningsoperasjonen, hendelsesforløp og ansvarsforhold, er uklare.

Et av spørsmålene de stiller er hvorfor redningsmannskapene ikke prøvde å hente ut de innestengte med en gang, når det fremdeles var håp om at det var folk i live i luftlommer i vraket.

— Vi går til sak også fordi vi mener vi aldri er blitt skikkelig informert. Kanskje alt det uklare blir tydeligere gjennom en rettssak, sier de.

— Hva med de seks som ikke ønsker å være med på søksmålet?

— At de ennå ikke har undertegnet, skyldes uvitenhet. Jeg har inntrykk av at de er blitt fortalt at de risikerer å miste utbetalingen de allerede har mottatt hvis de fører saken videre. Noe som selvsagt ikke er tilfelle ettersom det var en forsikringsutbetaling og dette en erstatningssak. Jeg jobber imidlertid videre med å få flest mulig med på søksmålet, sier Pedro L. Linsangan.