— Rett før vi begynte bunkringen, krenget skipet litt mot babord. Og da vi hadde fylt 40 tonn tungolje la skipet seg enda mer over på siden. Det var litt mer og litt hurtigere enn normalt enn for skip av tilsvarende størrelse. Da krengingen var på det verste, sjekket vi hvor mye vi hadde fylt. Men etterpå rettet det seg normalt og fint opp, forklarte Veivåg under sjøforklaringen i kveld.

Ulykkesskipet la til kai ved Esso i Skålevik bare timer før det kantret. Her bunkret de 400 tonn tungolje og 50 tonn diesel.

Veivåg snakket med en av de filippinske i mannskapet, men fikk ingen forklaring på hvorfor skipet krenget.

— Jeg så ikke selv at skipet la fra kai, men har fått fortalt av sine kollegaer at alt så normalt ut da "Rocknes" seilte fra Skålevik, sa Veivåg.

— Observerte du noen skader i skroget på "Rocknes"? ville John Ramsøy fra Sjøfartsinspektøren i Bergen vite.

— Nei. Vi ser ikke etter slikt når skip kommer for å bunkre, svarte Veivåg.