Arbeidet med å bygge opp igjen ulykkesskipet kom aldri skikkelig i gang ved det polske verftet Gdansk Shiprepair Yard Remontowa SA. Undersøkelsene ved verftet avdekket svært store skader på skroget.

«Rocknes» er rensket etter det lange oppholdet under vann, men bortsett fra det er det ikke gjort noe for å få skipet sjødyktig innen juni neste år, slik planen opprinnelig var.

— Vi begynner å få dårlig tid dersom «Rocknes» skal bygges opp igjen innen juni neste år, sier Per Inge Hjertaker, pressetalsmann for rederiet Jebsen Management.

— Det er avdekket betydelig større skade på skroget enn det man først var klar over. Det kan vise seg at skroget er vridd, og vi må undersøke om stålet er motstandsdyktig nok til at skipet kan settes i trafikk igjen, sier Hjertaker.

Hvis Jebsen fortsatt velger å satse på gjenoppbygging, blir kostnadene trolig langt større enn beregnet. Hva prislappen kan ende på, vil rederiet ikke ut med. Avgjørelsen blir trolig tatt i løpet av noen uker.