Det var i onsdagsavisen BT plasserte det tyskeide beltelosser/offshorelosser-skipet MS «Rocknes» i tørrdokken ved BMV på Laksevåg.

Men som den observante leser har merket seg, ligger skipet i flytedokk, og det er noe helt annet.

En tørrdokk er bygget på land, eventuelt sprengt i fjell, og har land på alle sider, bortsett fra i fronten der skipene tas inn og ut etter at dokken er fylt med vann.

En flytedokk senkes ned i sjøen og skipet slepes på plass. Dokken heves og vannet renner ut.

"Rocknes i ferd med å manøvreres til flytedokken på Laksevåg.
Rune Berentsen