Mellom tre og fem millionar filippinarar kjem til å sjå tv-dokumentaren om «Rocknes»-havariet neste måndag.

— Vi drog til Bergen for å undersøkje fakta. Vi ville finne ut kva som hadde skjedd, seier tv-reportar Henry Omaga Diaz på telefon frå Filippinane.

Det filippinske tv-teamet frå ABS-CBN reiste med 34 pårørande frå Filippinane til Bergen, og ville følgje dei her. Men det gjekk ikkje heilt etter planen.

— Det var svært vanskeleg å få snakke med pårørande i Bergen. Vakter på hotellet hindra dei i å snakke med andre. Eg skjønar ikkje kvifor, seier Diaz.

— Noko slikt kunne aldri skjedd på Filippinane, hevdar han.

I skjul klarte tv-teamet likevel å få nokre av slektningane i tale. Det skjedde midt på natta, på eit hotellrom.

— Fordi reiarlaget Jebsen sterkt hadde frårådd dei å snakke med andre, let dei seg berre intervjue anonymt. Dei var redde for konsekvensane, hevdar Diaz.

— Dei óg lurte på kvifor reiarlaget ikkje tillét at dei snakka med oss, eller folk frå det filippinske samfunnet i Bergen. Men når vi intervjuar dei på nytt her på Filippane, håpar vi at dei står fram med fullt namn, seier han til BT.

Diaz har også intervjua filippinarar busett i Bergen som er svært skuffa over at dei ikkje fekk møte landsmenn blant overlevande og pårørande.

Det skapte også sterke kjensler at dei overlevande ikkje kom til minnegudstenesta i St. Paul, slik planen var.

— Alt i alt var det filippinske samfunnet i Bergen svært frustrert, seier Diaz.

Tv-teamet var i Bergen ei snau veke, og besøket resulterte i ein dokumentar på 45 minutt. Programmet blir sendt på TV Patrol, den mest populære nyheitssendinga på Filippinane.

Dokumentaren viser mellom anna bilete frå Vatlestraumen, sjøforklaringa, og minnegudstenesta i St. Paul.