Om kort tid får helseministeren en utredning om hvordan Norge kan bruke ny teknologi i omsorgstjenestene.

Fyller oppvaskmaskinen

Om du får møte velferdsteknologiens svar på Wall-E hjemme eller på sykehjemmet en gang i fremtiden er ikke godt å si. Twendy-One er utviklet av Universitetet i Waseda i Tokyo, og skal blant annet kunne servere mat, fylle oppvaskmaskinen og plukke opp ting.

Du finner flere filmer på Universitetet i Waseda kanal på youtube.

Giraffroboten

Hjemmesykepleier på en vandrende pc-skjerm kan imidlertid være nærmere norske dørstokker. Denne såkalte Giraffroboten er utrustet med webkamera, mikrofon og dataskjerm og skal kunne skape rask kontakt mellom hjemmeboende og helsepersonell, eller familie.

Den har røtter i USA, men hele selskapet flyttet i 2009 til Sverige hvor den er videreutvklet. Roboten er testet hjemme hos eldre både i USA og Sverige, og skal nå inn i et større EU-prosjekt om samhandling mellom mennesker og roboter rundt i Europa. Nylig ble roboten presentert for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

— Resultatene fra Sverige er positive. Dette er spennende, og det kan være aktuelt å vurdere om Giraff kan prøves ut i Norge, sier kommunikasjonsleder Elisabeth Jakobsen ved NST til bt.no.

Store utfordringer

Norge står foran store omsorgsutfordringer i årene framover:

  • Andelen eldre i befolkningen vokser hurtig. Om 20 år er vi 400.000 flere over 67 år enn i dag.
  • Med økende levealder får vi også mer sykdom.
  • Nye eldregenerasjoner er mer kravstore enn dagens eldre.
  • Og samtidig gir mindre barnekull færre hender som kan gi omsorg. Dette er grunnen til at utvalget "Innovasjon og omsorg” skal legge fram en utredning om løsninger for fremtidens sykehjem, boformer og tjenestetilbud i juni.

Utredningen ble bestilt av Helse— og omsorgsdepartementet for to år siden, og skal gi grunnlag for politiske beslutninger om hvordan eldreomsorgen blir når du blir gammel. Bruk av ny teknologi står sentralt, og utredningen skal også vurdere etiske spørsmål rundt teknologibruk.

Les mer om positive og negative effekter av velferdsteknologi i papirutgaven av Bergens Tidende i dag, mandag 6. juni, eller kjøp e-avisen .

Her er flere filmer med velferdsteknologi, de fleste på engelsk. Merk at bt.no ikke innestår for innholdet på eksterne nettsider.

Kjærlighet pr. robot

Robotselen Paro har sensorer som gjør at den reagerer på berøring og lager lyder som en ekte sel.

President Obama hilser på robotselen Paro og tester moderne rullestol.

Touch for kronikere

Touchscreen-pc hos pasient med kronisk sykdom, for kommunikasjon med helsevesenet.

Sms pr tv

Noen kommuner i Sverige har tatt i bruk Ippi, som gir folk med funksjonsnedsettelse mulighet til å se sms, filmer og tekst fra mobiltelefoner og pc-er på tv-skjerm.

Spiserobot

Robotarm som hjelper folk som ikke kan spise på egen hånd. Med knapper eller joystick bestemmer brukeren tempo og matbit som skal plukkes opp fra tallerkenen. Utviklet i Sverige av Sten Hemmingsson som selv har et handicap.

Overvåking av personer

Sensor som gir alarm hvis beboer forlater institusjon, hvis kroppstemperaturen blir forhøyet, med mer. (Franskspråklig film).

Hva mener du om robot-omsorg? Si din mening her.

Giraffroboten.
Giraff Technologies AB/Robotdalen.se
Spiseroboten.
Alice Öberg
Spiseroboten.
Alice Öberg