AUDUN STØLÅS

Årsaken er mangler ved brannvernet i lokalene i Hollendergaten 3 i Bergen sentrum.

Daglig leder Bjørn Simonsen bekrefter overfor Bergens Tidende at Robin Hood-huset ennå ikke er kommet i drift.

— Jeg håper at vi kan starte driften om tre ukers tid, sier Simonsen.

Robin Hood-huset skal være et rusfritt møtested, ressurssenter og aktivitetssenter for fattige barn og voksne i Bergen. Foreningen bak huset leier lokaler i Hollendergaten. Huseier er Sentrum Byggutvikling AS. Lokalene ble pusset opp i fjor høst. 26. november i fjor ble Robin Hood-huset offisielt åpnet av statssekretær Kristin Ravnanger i Arbeids- og sosialdepartementet. Bjørn Simonsen opplyste da at huset først skulle åpnes for brukerne uken etter fordi det var en del møbler og utstyr som ennå ikke var kommet på plass.

Brannkontroll

— Under den offisielle åpningen så alt veldig bra ut. Men så ble det foretatt en kontroll av det branntekniske opplegget i lokalene. Da ble det oppdaget feil og mangler på det elektriske anlegget og i brannvernopplegget. Vi skal blant annet ha et forsamlingslokale i huset, og da må brannvernet være forsvarlig sikret. Derfor kontaktet vi en brannvernkonsulent. I januar fikk vi hans rapport med en plan over ting som måtte gjøres. Vi har siden vært i forhandlinger med huseier om dette. Nå virker det som vi vil finne en løsning på problemene. Arbeidet med å lage en rømningsvei er nå satt i gang, sier Bjørn Simonsen.

Friele-gave

Robin Hood-huset ble på planleggingsstadiet omtalt som Fattighuset i Bergen.

Ideen om et slikt hus ble unnfanget av en del ildsjeler i Bergen. Flere av dem hadde selv følt fattigdommen på kroppen. Intern krangel blant initiativtakerne førte på et tidspunkt prosjektet inn i en bakevje. Hele prosjektet sto en stund i fare for å bryte sammen av mangel på penger. Da gikk Birgitte Friele, datter av ordfører og kaffekonge Herman Friele, ut med en gave på 250.000 kroner i året og reddet dermed prosjektet. Både Birgitte Friele og Bergen kommune er orientert om problemene med å få Robin Hood-huset i drift.

— Det er naturligvis negativt at driften ennå ikke er kommet i gang. Men dette har ført til at vi har hatt innsparinger på investeringene. Møbler og utstyr som vi måtte ha kjøpt og betalt dersom vi skulle ha startet for fire måneder siden, har vi nå fått gratis av bedrifter og organisasjoner i Bergen, sier dagligleder Bjørn Simonsen.

REDDET FATTIGHUSET: Birgitte Friele (nr. tre fra venstre) reddet Robin Hood-huset fra økonomisk sammenbrudd da det så som mørkest ut. Men fire måneder etter den offisielle åpningen er huset ennå ikke kommet i drift.<br/> FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen