Denne gangen ble han dømt for innbrudd og manipulering med fire automater, samt forsøk på det samme på to automater. Retten finner det bevist at han fikk med seg nesten 40.000 kroner på raidene.

Retten konstaterte at mannen var velkledd og hadde penger til å dra til Stavanger for å besøke en venn i forbindelse med et av tiltalepunktene. Samtidig fremgår det av dommen at 30-åringen verken har arbeidsinntekt, trygdeytelser eller sosialstønad.

Tingretten skjerpet straffen fordi mannen er domfelt tre ganger før. Både i 2001 og i juni 2003 ble han dømt for tilsvarende forbrytelser. Den siste dommen ga ham 113 timer samfunnsstraff, subsidiært fire måneder fengsel.

Samfunnsstraffen ble aldri påbegynt fordi mannen begikk nye straffbare handlinger. Derfor har retten gitt ham en samlet straff på 10 måneder fengsel.

I tillegg må han betale 6704 kroner i erstatning for skader på automater.