Marken var Nonneseter klosters mark. Siden ble Marken, eller «innad Marken», betegnelsen på et område innenfor Stads-porten. På 1700-tallet kommer navnet Westre Marchegade, og i 1857 ble Marken et offisielt gatenavn fra Nygaten/Peter Motzfeldts gate til Hospitalsgangen ved St. Jørgen.

Strekningen derfra til Strømgaten het Lungegårdsgaten inntil 1922.

Marken er fortsatt navnet både på en gate og et strøk. Vi skal holde oss til gaten — men historien om den er også delvis strøkets historie.

Planer og debatter

Foto: Tor Høvik

Sent på 1800-tallet ble mange eiendommer i strøket innkjøpt for sanering. I 1908 vant arkitekt Einar Oscar Schou en konkurranse om reguleringsplan for hele området mellom Engen og Florida, en plan som aldri ble realisert. Det ble derimot en plan for regulering av Marken, og mange bygninger gikk med i den forbindelse.

I 1964 vedtok bystyret formelt å rive alle bygninger mellom Nygaten, Kong Oscars gate, Strømgaten og Smålungeren — tenk på det! Planene var mange (et drastisk forslag finner man bilde av i Bergen Bys historie, bind 4) og diskusjonen var opphetet. Selvfølgelig. Først i 1974 ble saneringsvedtaket endelig opphevet. Men det har vært debatter om hus i Marken også etter den tid, som en del lesere vil huske.

Bergens første

Foto: Tor Høvik

Naturligvis kom ikke Marken uberørt og uskadet gjennom disse årene. Man vedlikeholder ikke bygninger som kanskje skal saneres. Men det tatt i betraktning, må man si at generelt sett har Marken i dag fortsatt et preg av den gamle by. Særlig hvis man stikker av fra gaten Marken nedover i «den grønne voll». I selve gaten er det gjennom årene kommet til nybygg som man kan mene hva man vil om. De er nå der.

Det som har vært, er blant annet Bergens første litografiske «officin».

Etablert i Marken 3 i 1827 av Georg Carl Christian Wedel Prahl, den første nordmann som etablerte seg i litograffaget. Senere kom Bergens første drosjebilsentral, A.s Taksameter på denne adressen.

For kropp og sjel

Foto: Marita Aarekol

Marken har i årenes løp hatt flere vertshus, et par av byens bedre kolonialforretninger og Bergens største møbelforretning med tilhørende fabrikk og verksteder: Knudsen i Marken. Senere bare kjent som KIM.

Dessuten Markens Folkebad fra 1906, i dag Miljøhuset.

Smuget ned ved badet het forresten i sin tid Haukelandssmuget, men for å unngå forveksling med stedsnavnet Haukeland ble det i 1958 omdøpt til Badstustredet. To år etter ble badet nedlagt ...

I dag kan Marken tilby noe for både kropp og sjel, fra alternativ behandling og ikoner til klær og kunsthøyskole i en trivelig gågate. Som overlevde.