— Jeg har skjult parkeringshuset med permer i det siste. Den er ikke akkurat estetisk fin å se på.

Fra kontorplassen sin i Vestre Strømkaien 7 kunne Eva Brækkan hatt panoramautsikt mot Fjellsiden, hadde det ikke vært for bygget med de 2265 parkeringsplassene som står foran.

Lederen i Astma- og allergiforbundet region vest mener det ville vært flott dersom anlegget ble fjernet, men helst av andre hensyn enn utsikten.

Miljøtiltak

— Det ville vært veldig bra for utemiljøet og luften om de fikk fjernet de plassene. Det viktigste er at kommunen får på plass gode løsninger som reduserer utslippene fra bilene her i sentrum.

I går skrev BT om planene kommunen har for å jevne Bygarasjen med jorden, og legge parkeringsplasser under Smålungeren.

I det stille arbeides det med en reguleringsplan for området rundt Smålungeren og rådhuskvartalet. Om kort tid kommer det også en reguleringsplan for området rundt Nygårdstangen.

Frykter høyhus

Kolossen Bygarasjen har skapt sterke reaksjoner i de årene den har stått der.

I etasjen over Brækkan sitter Anne Mette Raknes, administrasjonssekretær i StorBergen Boligbyggelag. Fjerningen av Bygarasjen var et hett samtaleemne under gårsdagens lunsj.

— Parkeringsanlegget er jo blitt en del av bybildet. Om det er bra å fjerne det, vil avhenge av hva som kommer opp istedenfor, sier hun.

Fra Raknes sin kontorstol ser hun ikke mye til anlegget. Til det er vinduskarmen for høy.

— Hvis de setter opp en rekke høyhus i stedet for anlegget, så er ikke det særlig bra. Da vil man ta vekk hele utsikten mot Fjellsiden.

Trenger høyhus

Det er nettopp dét bystyrerepresentant Morten Myksvoll (Frp) ønsker å gjøre.

— På området der Bystasjonen er i dag trenger vi høyhus. Dette er et område av sentrum som tåler dette, rent estetisk.

Dersom kommunen skal gjøre alvor av fortettingsmålet sitt, må det skje en urbanisering i dette området, mener Myksvoll.

Han er ikke alene om å vise begeistring for rivningsforslaget.

Planene om å rive Bygarasjen som ble presentert i går, høster massiv støtte fra politikerne i komité for miljø og byutvikling. Nestleder Julie Andersland sier til BT at hun er positiv til å rive Bygarasjen og frigjøre området for en mer moderne byutvikling.

— Det vil gjøre et enormt og svært attraktivt areal tilgjengelig for moderne byutvikling. Det som er viktig for Venstre er at ny underjordisk parkering ikke bidrar til mer trafikk i sentrum. Da må innkjøringen plasseres utenfor sentrumskjernen.

Fjern plassene

Aps gruppeleder i komiteen, Geir Dale, har ikke sett planene, men er positiv til et forslag om siving.

— Jeg må ta forbehold om at dette ikke er behandlet hos oss. Vi er opptatt av at vi ikke lager et nytt parkeringsanlegg som gjør at vi får enda mer trafikk inn i bykjernen.

SVs komitémedlem Tina Åsgård vil ikke erstatte de 2265 parkeringsplassene som forsvinner dersom Bygarasjen rives.— Det er en glitrende anledning til å redusere antall parkeringsplasser i sentrum og heller flytte disse til innfartsparkeringsplasser utenfor sentrum.

Hun får støtte fra både Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten:

— Det er mangel på boliger og overflod av parkeringsplasser, så vi trenger ikke å kompensere for riving av Bygarasjen med et stort og kostbart byggeprosjekt under Smålungeren, sier Sondre Båtstrand.

For å gjøre Nygårdstangen til et fullverdig byområde, mener Endre Tvinnereim (Byluftlisten) at viadukten fra spagettikrysset til Forskjønnelsen må under jorden.