Huset har lenge stått skjemmande til nedfalls midt i Voss sentrum, men hadde vernestatus, og kommunen har drygd med rivingsløyve.

Trass utsjånaden er ein del tømmer i eine hjørnet i så god stand at eigaren, Bjørn Helge Brunborg, vil ha vare på det. Han har rehabilitert fleire gamle hus, og seier at litt tømmer «kan vera godt å ha».

ARNE HOFSETH