— Vi river en betongfabrikk og flere lager for koks og ved. Plassen skal være ferdig ryddet i februar, sier Asbjørn Valen i Statens vegvesen.

Da begynner byggingen av ny vei gjennom Solheimsviken, inn til Michael Krohns gate. Ve-en skal avlaste krysset på Danmarks plass og er en forutsetning for bybanen.

Avlastning Nye Solheimsgaten vil gå fra krysset under Nygårdsbroen til en rundkjøring i Michael Krohns gate. I stedet for å krysse den sørgående åren vil trafikken fra Ibsensgate kjøre til Michael Kronhns gate på den nye veien. Det samme gjelder trafikken fra sør på Fjøsangerveien og Bjørnsons gate.

Nye Solheimsgaten skal stå ferdig tidlig på våren i 2007.

Nye rør «på kjøpet» - Bergen kommune benytter anledningen til å oppgradere ledningsnettet med vann og kloakk som legges under den nye veien. I tillegg vil BKK legge ned strøm- og varmeførende ledninger, sier Valen.

På sikt vil det også bli en rundkjøring i krysset under Nygårdsbroen.

— Vil byggingen føre til hindringer for trafikken i området?

— Den gamle Solheimsgaten vil være åpen helt frem til den nye kommer, så arbeidet vil ikke forstyrre trafikken i særlig grad, sier Valen.

Veivesenets arbeid koster 20 millioner, i tillegg kommer store kostnader til grunnerverv.

NYE DANMARKSPLASS: Slik vil trafikkmaskinen på Danmarksplass ta seg ut.
RUNE STØLÅS
RUNE STØLÅS
RUNE STØLÅS