Politikerne i komité for miljø og byutvikling har ikke fått noen sak om riving av Bygarasjen ennå, men støtten til riving er tverrpolitisk.

Geir Steinar Dale (A):

— Vi har ikke sett noen og jeg vil derfor ikke forplikte meg på noen som helst måte. Når det gjelder Bygarasjen er det flere som har tatt til orde for at det området bør brukes til andre formål. Rent umiddelbart virker det fornuftig. Når det gjelder å finne realistiske alternative løsninger virker et parkeringsanlegg under Smålungeren både dyrt og teknisk vanskelig. Vi vil likevel ikke avvise en slik løsning. Vi er opptatt av at vi ikke lager et nytt parkeringsanlegg som gjør at vi får enda mer trafikk inn i bykjernen. Det må ligge i bunnen for vår støtte til slike prosjekter.

Tina Åsgård (SV):

— Det er en god idé å rive Bygarasjen og åpne for ny byutvikling her, men vi skal ikke erstatte parkeringsplassene. Det er en glitrende anledning til å redusere antall parkeringsplasser i sentrum og heller flytte disse til innfartsparkeringsplasser utenfor sentrum.

Vi vet er at det er en sterk sammenheng mellom mulighet til å parkere og bilbruk. Parkeringsdekningen i Bergen er veldig høy sammenlignet med Oslo og det gir seg utslag i større bruk av privatbil og mindre bruk av kollektive transportmidler i Bergen enn i Oslo.

Eiler Macody Lund (Frp)

— Dette er en god idé og en god plan. Frp vil gjerne frigjøre Nygårdstangen til boliger, kontorer og forretninger og åpne en helt ny bydel. Vi vil ikke ta vekk parkeringsplassene, men etablere de andre steder. Vårt parti har tidligere foreslått parkeringsanlegg under Fløyen med utgang til sentrum, men stiller oss ikke avvisende til et anlegg under Smålungeren. Vi er og positive til å åpne en kanal fra Smålungeren til Store Lungegårdsvannet.

Julie Andersland, nestleder i komite for miljø ogbyutvikling (V):

— Jeg er veldig positiv til å få fjernet Bygarasjen ogerstatte garasjen med underjordisk parkering. Det vil gjøre et enormt og sværtattraktivt areal tilgjengelig for moderne byutvikling. Det som er viktig forVenstre er at ny underjordisk parkering ikke bidrar til mer trafikk i sentrum.Da må innkjøringen plasseres utenfor sentrumskjernen. En slik utbygging måheller ikke forsinke bygging av Bybanen mot Åsane. Den må komme først.

Endre Tvinnereim (Byluftlisten)

— Det er bra byen begynner å rydde opp i de politiskefeilgrepene fra 1980-tallet. Da fikk vi Bygarasje og spaghettikryss i stedetfor bane og ringvei. Mesteparten av parkeringsplassene bør flyttes tilparker-og-reis-anlegg. Men for å gjøre Nygårdstangen til et fullverdigbyområde, må viadukten fra spaghettikrysset til Forskjønnelsen under jorden.

Hva mener du? Si din mening under!