I dag kl. 11.00 legger byrådet frem planer for hvordan de skal fikse forfalne bergensskoler. I denne omgang er det planene for de 13 verst stilte skolene som skal presenteres.

Blant det som legges frem er at byrådet vil rive Damsgård skole og bygge ny. Elevene skal trolig plasseres i brakker i Willy Valentinens vei mens arbeidet pågår. I tillegg skal ungdomsskoledelen på Holen skole (tidligere Håstein skole) rives og erstattes med ny.

Begge disse skolene har i dag svømmebasseng. Gjennomføres planene slik de nå foreligger, vil begge bassengene forsvinne og ikke bli erstattet.

Kostnadssprekk

Kostnadene for full opryddning i bergensskolens forfall fortsetter å stige. Prisanslagene for arbeidene på en rekke skoler har vært altfor lave. Totalt oppjusteres kostnadene med over 350 millioner kroner for de 13 skolene hvor planene nå er mer eller mindre klare. Den samlete prisen for rehabiliteringer, nybygg og oppussing nærmer seg nå 2,5 milliarder kroner.

På pressekonferansen kom det frem at en rekke av kostnadsanslagene sprekker. For skolene som er med i denne runden, er sprekken samlet på over 350 millioner kroner. Så langt har totalregningen for flere tiår med skoleforfall i Bergen, som er avdekket de siste årene, kommet opp i nesten 2,5 milliarder kroner. Beløpet vil ventelig fortsette å stige.

— Dette er fullt håndterbart. Vi har økonomisk kontroll i Bergen. Samtidig ønsker vi å være klar på at dette ikke skal gå på bekostning av andre tjenester, sier Liv Røssland.

Arbeiderpartiet etterlyser en helheltig plan plan for finansieringen.

— Det er vanskelig å tyde det økonomiske bildet. Men vi tilnærmer oss dette konstruktivt og vil komme byrådet i møte for å diskutere hvordan Bergen kommune kan løse dette.

— Vi skal komme tilbake til dette til høsten når vi legger frem budsjettet for 2014 og økonomiplanen for årene fremover, sier Røssland.

- Nærmer seg en parodi

Elevene på Møhlenpris skole er allerede på plass i brakkeskole på Sydneshaugen. Rehabilitert oppveksttun (skole og barnehage) skulle etter planen være ferdige til skolestart 2015. Som BT har omtalt flere ganger, kan foreldre, elever og velforeninger glemme den fremdriftsplanen. Nå tror kommunen at barna må vente til tidligst årsskiftet 2016/2017 med å flytte inn. Også for elever og foreldre på Nattland og Landås skoler blir det forsinkelser.

— Fremdriftsplanene sprekker i tur og orden. Det er betimelig å vurdere om byrådet har handlekraft god nok til å håndtere skoleforfallet, sier Pål Hafstad Thorsen, skolepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.

Også Venstre er kritiske.

— Da Møhlenpris ble vedtatt rehabilitert, fikk vi høre at jobben skulle være ferdig i 2015. Vi ble rimelig oppgitt da vi fikk vite at byrådet hadde utsatt ferdigstillelse til 2016/2017, men nå får vi høre at det kan ta enda lenger tid. Dette nærmer seg en parodi, sier Erlend Horn, Venstres gruppeleder i bystyret.

Han mener byrådet har mistet kontrollen.

— Selvsagt har vi forståelse for at det er komplisert å rehabilitere et bygg som Møhlenpris skole, men det er noe også byrådet burde hatt oversikt over. Enten har de feilinformert naboer og andre politikere når de har lovet at brakkene på Høyden skal bort innen få år, eller så har de ikke kontroll over situasjonen. Jeg vet ikke hva jeg synes er verst, sier Horn.

DAMSGÅRD SKOLE: Bassengene vil etter det BT erfarer forsvinne og ikke bli erstattet.