— Nå har de begynt å rive balkongene. Det ser herlig ut. Jeg hører at det smeller i materialer mens jeg står ute i solen og beiser huset, sier Thorsen.Askøy kommune godkjente byggingen av tomannsboligen uten merknader, men Fylkesmannen satte ned foten for huset som var oppført like foran Thorsens eneboligen, fordi den tok all utsikten hennes.

— Jeg får daglig spørsmål fra naboer om når det skjer noe, om de ikke skal begynne å rive snart. Nå kan de se selv, så jeg slipper alle disse spørsmålene. Jeg har ventet på denne dagen i tre og et halvt år, jubler Thorsen.

Hun ser nå frem til å få tilbake litt utsikt.

— Jeg har følt meg veldig inneklemt.

SENKET TAK: Slik skal boligen se ut etter at taket er senket.

Årelang strid

I 2011 omgjorde Fylkesmannen sitt eget vedtak og godkjente tomannsboligens plassering og høydeplassering på betingelse av at det eksisterende taket ble senket til oppført etasjeskille for den østlige boenheten.

Etter dette har saken blitt behandlet hos Sivilombudsmannen som i november 2013 under tvil ikke fant grunnlag for å forfølge saken videre.

«Det er fra utbygger gitt tilbakemelding om at man er godt i gang med å demontere innvendige komponenter i bygget, som kjøkken m/hvitevarer, baderomsmøbler, lamper, parkett, innvendige dører osv.», heter det i et notat fra Seksjon for Byggesak og private planer i Askøy kommune datert 26. mars 2014.

Mål før ferien

I fremdriftsplanen som Hefø Boligutvikling har sendt til kommunen anslås det å bruke 1000 arbeidstimer på rettingsarbeidet, men at en er avhengig av vær og vind for når selve takkonstruksjonen kan senkes.

«Vårt mål er å fullføre de utvendige arbeidene 100% innen fellesferien starter. Men vær, vind osv. tatt i betraktning bør datoen ikke settet til noe før utgangen av august.»

De innvendige arbeidene antas å være ferdige innen årsskiftet.Kommunen har meldt tilbake at man forutsetter at fremdriftsplanen holdes, og at kommunen holdes løpende orientert om eventuelle utsettelser/uforutsette hindringer i saken.

Torstein Heggøy i Hefø Boligutvikling sier han ikke kjenner til status for arbeidet fordi han er på ferie.

Advokat Roald Helgesen som representerer Hefø Boligutvikling kjenner ikke til siste utvikling i saken.