Før nedklassifiseringen var Rita den tredje sterkeste orkanen som er registrert i Atlanteren noensinne.

Lufttrykket i sentrum av lavtrykket var torsdag formiddag på kun 897 millibar. Vanlig lufttrykk ved havoverflaten er til sammenlikning rundt 1000 mb. Maksimumsvinden ble målt til 280 km/t, og det amerikanske National Hurricane Center omtalte «Rita» som ”potensielt katastrofal”. Heldigvis sier de siste prognosene at vinden vil løye noe før den treffer land. Ut fra en foreløpig beregnet 3-dagers bane treffer den rett på Galveston i Texas like etter midnatt lokal tid natt til lørdag. Houston, som er USAs fjerde største by, ligger like nord for Galveston og kan med andre ord bli svært alvorlig rammet av orkanen.

Hva betyr kategori 5?

Man opererer i hovedsak med to forskjellige vindskalaer. Her i Norge har vi mest bruk for Beaufort-skalaen, som går fra 0 (vindstille) til 12 (orkan). Alle lavtrykk med vind over 117 km/t regnes som orkaner. Her overtar Saffir-Simpson-skalaen, som har ytterligere 5 trinn.

En kategori 5-orkan må ha påvist en vindhastighet på over 250 km/t, så «Rita» er tydelig velkvalifisert til denne betegnelsen. Forflytningshastigheten til systemet er mye lavere. Orkanens bevegelse blir som regel styrt av den svake tropiske østavinden høyere oppe i atmosfæren. «Rita» forflytter seg for øyeblikket med en hastighet på 15 km/t.

Skalablind — Man må ikke se seg blind på hvilken kategori orkaner tilhører. Ofte blir de nedgradert et hakk eller to, men det kan bety at de øker i utstrekning, sier Rasmus Benestad ved met.no til BT. Orkanen Katrina ble nedgradert fra kategori 5 til kategori 4 før den traff land, men skadene ble som kjent likevel svært omfattende.

Tredje sterkeste

«Rita» overgås foreløpig kun av to tidligere orkaner. I 1969 traff «Camille» Bay St. Louis I Mississippi etter ha vært innom Cuba på vei nordover. Maksimum vindstyrke ble målt til 305 km/t, og skadene ble ifølge Wikipedia beregnet til 7.5 milliarder 2005-dollar. 256 mennesker mistet livet som en direkte følge av stormen. «Gilbert» traff i 1988 land to ganger og hadde en maksimum vindstyrke på 295 km/t. Den gang sa de offisielle tallene at skadene forløp seg til mellom 7 og 9 milliarder 2005-dollar og at minst 318 mennesker døde.

REUTERS