Varetektsperioden for 27-åringen ble forlenget med fire uker før helgen, og lagmannsretten stadfestet kjennelsen. Forsvareren mener imidlertid at 27-åringen kan løslates uten fare for at bevis går tapt, og har nå påkjært kjennelsen til Høyesterett.

Hvis Høyesterett opphever kjennelsen, blir fengslingsspørsmålet prøvd på nytt i lagmannsretten. Alternativet er at Høyesterett forkaster kjæremålet.