Bergen kommune har stengt veien mellom Trengeried og Risnes. Det er stor rasfare på den gamle hovedveien ut av Bergen.

— Risnesvegen er stengt på grunn av fare for steinsprang. Utpå dagen fredag vil vi vurdere om den kan åpnes igjen, sier Anders Vatle, konstituert driftssjef i samferdselsetaten i Bergen kommune.

Stor rasfare

Også riksvei 572 mellom Ulvik og Bruravik har vært stengt siden i går kveld på grunn av rasfare.

Andre veier har vært stengt, men er nå åpnet igjen.

Mellom Brekke og Instefjord på fylkesvei 1 i Gulen gikk et ras i går kveld klokken 1945. Veien ble stengt, men åpnet også igjen i dag tidlig.

På fylkesvei 2 ved Ynnesdalsvatnet i Gulen, gikk et ras klokken fem i dag tidlig. Litt før åtte var veien åpnet igjen.