— Her er det ikke tvil om at kuttet rammer noen av de aller svakeste, sier Nils Ivar Honningdal, virksomhetsleder for V13.

V13 er navnet på en virksomhet i Kirkens Bymisjon, som driver forebyggende arbeid blant risikoungdom. Her får skoletrette ungdomsskoleelever en annerledes skoledag i uken; Friluftsliv, med ekskursjoner og samtale i grupper på seks elever. Gjennom V13 får risikoungdom i tillegg et fritidstilbud og foreldrene rådgivning.

Skulle trappe opp

Arbeidet som blir gjort av V13 har vist seg så verdifullt at bystyret i årets budsjett har bevilget 200.000 kroner direkte til skolegruppene. Det halverer prisen for de skolene som benytter seg av tilbudet.

I høst var planen å trappe opp. Tidligere har V13 drevet to grupper rettet mot Rothaugen og Gimle ungdomsskoler. I høst starter også en gruppe med ungdommer fra Fana. Ny medarbeider er ansatt. Så vedtok bystyret å pålegge alle et fire prosents kutt resten av året. Innsparingen fører til at Gimle ungdomsskole har avbestilt sin gruppe hos V13.

Heller ikke gruppen fra Bergenhus er fulltallig. Her er begrunnelsene flere, men en årsak er trang økonomi, sier Honningdal.

— Vi står altså tilbake med bare en fulltallig gruppe av tre, sier Honningdal til Bergens Tidende.

— Betyr det at pengene fra bystyret står ubrukt?

— Pengene trengs for å opprettholde fritidstilbudet og rådgivningen for familier. Men pengene går ikke fullt ut til det de var tenkt.

Mulig spleiselag

Rektor på Gimle skole, Cato Davidsen, fortviler over hvordan innsparingen rammer skolens svakeste elever. Tilbudet i høst ville kostet skolen 50.000 kroner for seks elever.

— Jeg håper likevel vi skal få til denne gruppen, sier Davidsen. Rektor på Gimle har nå fått barnevernet i Årstad med på et spleiselag. Det betyr at prisen for skolen er redusert til 25.000.

— Det høres ut som småpenger for en hel skole?

— 25.000 er ikke småpenger slik situasjonen er nå. For å få dette til, må vi finne andre områder å kutte på. Men jeg håper at dette lar seg løse, sier Davidsen.

For Rothaugen er det også økonomiske grunner til ikke å bruke V13:

— Tilbudet på V13 er flott, men vi synes det er dyrt. Derfor hadde vi satt av penger bare til en elev i høst. Dette gjorde vi før innsparingen kom. Men den har opplagt ikke gitt oss bedre råd, sier rektor Anne Kathrine Andengård ved Rothaugen skole.