— De har tilleggsproblemer som at de kanskje ikke forstår alt som blir sagt, de kan tolke noe i samspill med andre som mobbing uten at det er det, og de har kanskje flyttet mye eller flyktet fra krig. Det er et sett av faktorer som virker sammen, og det gjør dem ekstra sårbare, sier forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Universitetet i Oslo.

Det er viktig at foreldrene også yter sitt for at barna lærer seg å fungere i Norge.

— En kartlegging av 1200 krigsbarn i Oslo for noen år siden, viser at de i forhold til norske barn ikke har større tendens til å bli kriminelle, men at risikoen er større for at de får en depresjon, sier Bjørnebekk.