I en skjenkesøknad fra oktober 2005 ble det opplyst at gründer Paal Davangers kone var eneaksjonær i selskapet Panda AS, som står bak Fotballpuben. Men Bergen kommune har nå fått opplyst at Paal Davanger selv eide 34 prosent av aksjene da søknaden ble sendt. Ifølge BA har Davangers advokat, Magne Kristiansen, bekreftet dette.

En skjenkebevilling kan inndras dersom det viser seg at søkeren har oppgitt uriktige opplysninger, ifølge alkoholloven.

— Kontor for skjenkesaker ser svært alvorlig på at det er gitt uriktige opplysninger i forbindelse med en søknad, sier rådgiver Merete Skårland i Bergen kommune til BA.

Fordi feilen ikke blir ansett som graverende, vurderer kommunen å inndra bevillingen for en periode på to uker.

KAN BLI TØRRLAGT: Fotballpuben kan miste skjenkebevillingen i to uker.