De kommuneansatte har så langt BT kjenner til ikke oppgitt bilrabatten som en skattepliktig frynsegode. I alle fall mener kommunen selv at rabatten ikke er skattepliktig.

— Vurderingen i fagavdelingen er at rabatten ikke har konsekvenser for skattemessige forhold, sier finansbyråd Henning Warloe.

— Så dere konkluderer med at rabatten er ikke en fordel som skal beskattes?

— Ja.

Det er skatteekspert Hugo P. Matre, amanuensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, ikke enig i.

— Det er ingen tvil om at en slik rabatt er et gode som skal oppgis, sier skatteekspert Hugo P. Matre, amanuensis ved det juridiske fakultet på UiB.

Loven sier at all «fordel vunnet ved arbeid» må skattes for.

— I praksis betyr det at alle fordeler som er foranlediget av arbeidsforholdet er skattepliktige. Lønnsmottakeren må skrive det som lønnsinntekt på sin selvangivelse, sier Matre.

Ikke nok med det: Kommunen plikter også å innberette fordelene som dens ansatte får av rabatten til likningsmyndighetene.

— I likningsloven heter det at den som yter selv eller gjennom andre skal innberette dette. Her er det kommunen som utsteder rabatten gjennom bilfirmaene. Det vil si at kommunen også må innberette det, sier stipendiat Elin Malt ved UiB.

I så fall må kommunen også betale arbeidsgiveravgift av fordelen.

— Dette er et felt det ofte blir slurvet med. Men skatteplikten gjelder også

frynsegoder som man ikke har direkte innbefatning med, sier Malt.

Det eneste unntaket er rabatt på varer og tjenester som blir produsert på arbeidsstedet.