Prosjektleder Tore Berg i Statsbygg sier til Bergens Tidende at det kan ta år før bygget står ferdig dersom det må holdes en ny konkurranse. Arkitektkontoret Snøhetta vant konkurransen som ble satt i gang høsten 2004 med sitt vingeformede praktbygg.

Berg opplyser at prosjektet har en kalkyle på mellom en halv og en milliard kroner. Mer eksakt ønsker han ikke å være med tanke på fremtidige anbudsforhandlinger. I denne kalkylen er også fellesarealet tatt med. Departementet mener at denne prisen ligger altfor høyt i forhold til det et normalt høgskolebygg skal koste.

Ny runde

Prosjektleder Berg sier at han nå må ta en runde med arkitektene i Snøhetta og de tekniske rådgiverne om kostnadsreduksjonen kan gjennomføres innenfor arkitektkontorets vinnerutkast. Dersom det er mulig, kan det kun bli noen ukers utsettelse i den videre fremdrift av prosjektet. Men i verste fall kan det bli snakk om en ny konkurranse. Det kan føre til en utsettelse på mellom ett og to år.

Det var på et møte mellom Statsbygg, Kunnskapsdepartementet og Kunsthøgskolen torsdag det ble klart at prosjekteringen blir endret.

– Ikke skrinlagt

Berg sier at dette ikke betyr at en ny kunsthøyskole i Bergen nå blir skrinlagt.

Byrådsleder Monica Mæland (H) uttalte i Bergens Tidende i går at hun opplever et brev fra Statsbygg som en trussel om at det kan være aktuelt å stoppe hele prosjektet.

– Jeg skjønner at byrådslederen velger å tolke brevet som en trussel. Men det har ikke vært ment slik fra vår side. Vi har opplevd at det har vært forskjeller på de signaler som er gitt av administrasjonen i Bergen kommune om prosjektet og de signaler politikere er kommet med, sier Berg.

Dragkamp

Han understreker at det er kostnadsnivået og ikke problemene i forhold til dragkampen mellom grunneierne i Møllendal, der Kunsthøgskolen skal bygges, som er årsak til utsettelsen. Snøhettas vingeformede bygg strekker seg inn på en naboeiendom der noen av grunneierne har planer om en større utbygging av leiligheter.

Statsbygg har fått i oppdrag å legge frem et beslutningsgrunnlag for departement, regjering og Stortinget i et statsbudsjett. Prosjektet kan tidligst komme med i statsbudsjettet for 2008.

– Begynner å brenne

– Men det begynner nå å brenne for denne fristen, sier Tore Berg. Han sier at Statsbygg vil fortsette dialogen med Bergen kommune for å få en avklaring på de planmessige rammebetingelsene for området i Møllendal.

Det har tidligere vært regnet med en ferdigstillelse av den nye Kunsthøgskolen i 2009. Dersom det blir forsinkelser i å fremskaffe beslutningsunderlaget for regjeringen, vil det bli forsinkelser også i ferdigstillelsen, varsler prosjektleder Tore Berg i Statsbygg.