Fredag var siste dag i rettssaken mot mannen og kvinnen som er tiltalt for å ha lagt til rette for at en 27 år gammel nigeriansk kvinne ble utnyttet til menneskehandel. Hun endte opp som prostituert på gaten i Bergen fra desember 2011 til april 2012.

Heroin og samleie

Den tiltalte mannen kommer fra Nigeria, men er norsk statsborger. Den andre tiltalte er en nigeriansk kvinne. Hun arbeidet som prostituert i Bergen da hun ble pågrepet.

Mannen er også tiltalt for hvitvasking av penger, forsøk på hallikvirksomhet og trusler mot prostituerte.

— I Bergen koster et samleie 1500 kroner. Ett gram heroin koster 1000 kroner, men heroinen kan du bare selge en gang. Kvinnene kan selges om igjen og om igjen, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen.

— Selger du 100 gram heroin, utgjør det inntekter på cirka 100.000 kroner. Blir man tatt, får man rundt tre år i fengsel. I denne saken har vi hørt at fornærmede tjente mellom 10.000 og 16.000 kroner i uken på prostitusjon. Derfor bør dette gjenspeiles i straffen i vår sak om menneskehandel, sier Christoffersen.

Etter det BT har fått opplyst, sendte kvinnen ut 100.000 kroner til bakmenn mens hun arbeidet som prostituert i Bergen.

Forsvareren avslappet

Han mener det ikke er noen formildende omstendigheter for den tiltalte mannen.

— Han skal dømmes for å ha lagt til rette for menneskehandel, forsøk på hallikvirksomhet, trusler, ulovlig tvang og grovt heleri. På bakgrunn av omfang, varighet og den skjerpelse som er skjedd i forhold til seksualforbrytelser er fengsel i fem år passende straff.

Mannens forsvarer er Jørgen Riple. Han har et helt annet syn på det som er kommet frem i løpet av ni dager i Bergen tingrett.

— Jeg er ganske trygg på at min klient ikke blir dømt for menneskehandel. Hvis det skjer, har jeg ikke gjort jobben min.

Jørgen Riple 8t.h.) er forsvarer til den tiltalte mannen som Rudolf Christoffersen ønsker å fengsle i fem år.

— Var ventet i Norge

Hans klient knyttes til saken ved at han sendte en tekstmelding til 27-åringen like etter at hun landet i Norge.

— Fornærmede var åpenbart ventet i Norge. I tekstmeldingen som ble sendt fra tiltalte fikk hun beskjed om å ringe et telefonnummer. Hun har også forklart at hun ble oppringt av en mann da hun kom til Bergen. Hun mener det var tiltalte som ringte henne fordi hun kjente igjen stemmen hans da de senere møttes, sa statsadvokaten i sin avsluttende prosedyre.

Han påpeker også at tiltalte hadde overlevert 10.000 kroner til 27-åringen.

— Han har forklart at pengene ble overlevert fra en kvinne som vi mener har hatt en helt sentral rolle i denne saken. Hun er internasjonalt etterlyst. Han har også hatt fornærmedes telefonnummer lagret på sin telefon, sier Christoffersen.

- Ikke bevist

Statsadvokaten sier at den tiltalte mannen også har hatt omfattende kontakt med prostitusjonsarenaen i Bergen og sentrale aktører som har vært delaktig i å styre denne.

— Flere vitner har forklart at tiltalte var en av dem som fremsatte trusler i forbindelse med innkreving av gatepenger fra de prostituerte, sier han.

Statsadvokaten mener tiltaltes troverdighet i forhold til menneskehandel må ses i lys av dette.

— Min klient avviser at han har sendt tekstmeldingen. Hvem som har gjort dette, vet vi ikke. Han kan ha blitt spurt om å sende meldingen, men det har i så fall ikke gått noen alarmklokker. Det er også rart at han ikke har kontaktet henne hvis han har vært en del av et apparat. Det var jo hun som kontaktet ham ved en anledning, parerer Jørgen Riple.

— Saken er ikke godt nok opplyst, ikke minst fordi den antatte hovedkvinnen ikke er pågrepet. Det er ikke bevist at min klient har lagt til rette for menneskehandel, legger han til.

Statsadvokaten er langt mildere i sin vurdering av den tiltalte kvinnen. Han ba om tre år fengsel, der to blir betinget.

— Hun har selv vært utnyttet på samme måte som fornærmede i Bergen, men hun steg etter hvert i hierarkiet og fikk en mer sentral rolle, sa Christoffersen i prosedyren.

- Hun er selv et offer

Han mener kvinnen i hovedsak har erkjent de faktiske forhold som hun er tiltalt for.

— Her synes jeg bevisbildet er relativt klart, sa Christoffersen.

Kvinnen innrømmet blant annet at hun sendte togbilletten til fornærmede slik at hun kunne komme fra Østlandet til Bergen. Da hun kom hit, besørget den tiltalte transport fra jernbanestasjonen til leiligheten i Blekenberg der de prostituerte bodde. Hun fikk opplæring i hvordan hun skulle kle seg og arbeide som prostituert, ifølge tiltalen.

— Her fikk hun blant annet utdelt telefon og opplæring i hvordan hun skulle kle seg og arbeide som prostituert, sa Christoffersen.

— Det stemmer ikke at jeg har gitt henne opplæring, men jeg sa at hun måtte passe seg for mennene. Flere av dem prøver å snyte prostituerte som er nye på gaten, sa kvinnen i retten.

Kvinnens forsvarer Robert Voldhuset ba om at hun ble frikjent.

Forsvarer Robert Voldhuset mener hans klient må frifinnes.
PER LINDBERG

— Hun nekter for at hun har hatt en mottakerfunksjon og lært opp fornæremde til prostitusjon. Hun har forklart henne forskjellen på pengesedler, men det var for at hun ikke skulle bli lurt på gaten, sier han.

— Hovedpoenget mitt er imidlertid at min klient har vært utsatt for det samme press som fornærmede. Hun er selv et offer for menneskehandel og forstår ikke hvorfor hun er tiltalt. Ut fra det vi har hørt, blir det underlig hvis man ikke skal tro henne på det. Hun burde jo selv hatt status som fornærmet, sier Voldhuset.

27-åringen ble utnyttet til å selge seg som prostituert. Spørsmålet er om det var de to tiltalte som gjorde dette.
GUSTAV KVAAL (ILL. ARKIV)