Bjørgvin fengsel har allerede begynt å kalle inn betalingsuvillige syndere. 40 av dem skal sone fra 26. juli.

— Bakgrunnen er at det har vokst frem en bøtekø i Hordaland over noen år. I samarbeid med Hordaland politidistrikt og Kriminalomsorgen Region Vest, skal vi nå ta tak i den køen og få den fjernet, sier fengselsleder Harald Åsaune ved Bjørgvin fengsel til NRK Hordaland.

Alt fra fartsglade bilister til narkokriminelle risikerer å bli innkalt.

— De som skal sone de korteste bøtene, skal inn i to dager. Men det er andre som har fått subsidiær fengselsstraff på over hundre dager. Da må de møte til soning her og jobbe blant annet i jorden og lage plener, sier Åsaune.

Bjørn Erik Larsen (arkiv)
BTV