— Jeg syns det er meget trist at noe sånt skal skje, og ikke minst at det overhodet kan skje. Jeg har i min tid her aldri hørt om noe liknende, sier avdelingsdirektøren til Bergens Tidende.

Lovgivningen er krystallklar:

Fører og besetning på båter og ferger har ikke lov til å nyte alkohol mindre enn åtte timer før de skal på vakt. Dessuten har de ansvar for å ikke drikke seg så fulle at promillen overstiger 0,5 når de åtte timene er gått.

Blir noen tatt for fyll mens de er på jobb, venter bøter eller fengsel i inntil ett år. I tillegg kan vedkommende fradømmes sin stilling.

— Det at mannskap kanskje ikke vet hvor høy promillen var før de la seg om kvelden, fritar ikke for straff, sier Gude, og legger til:

— Det enkleste og mest fornuftige er å la være å drikke kvelden før jobb!

Sjøfartsdirektoratet holder seg løpende orientert om utviklingen rundt skandalen. Etterforskningen er det Sjøfartsinspektørene som står for.